Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, januari 2019

11.3.2019 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade tio procent i januari

Finlands export av varor ökade tio procent i januari enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var nästan 5,8 miljarder euro. Importen däremot sjönk med tre procent i januari jämfört med året innan och importens värde var något under 5,3 miljarder euro.

Handelsbalansen visade ett överskott på 530 miljoner euro i januari. Under samma period året innan hade handelsbalansen ett underskott på 200 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med 16 procent i januari och exporten till länderna utanför EU med två procent. Importen från EU-länder låg på samma nivå som året innan medan importen från icke-EU länder sjönk med åtta procent i januari.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2017-2019
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2017-2019
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2017-2019
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2017-2019
  • Figur 4. Export 2017-2019 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2017-2019 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

9.4.2019