Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, januari 2018

9.3.2018 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade 12 procent i januari

Finlands export av varor ökade med 12 procent i januari enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var nästan 5,2 miljarder euro. Importen ökade med tre procent i januari jämfört med året innan och importens värde var något över 5,3 miljarder euro.

Handelsbalansen visade ett underskott på 150 miljoner euro i januari. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 535 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med nio procent i januari och exporten till länderna utanför EU med 16 procent. Importen från EU-länder ökade med åtta procent men importen från icke-EU länder sjönk med två procent i januari.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2016-2018
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2016-2018
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2016-2018
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2016-2018
  • Figur 4. Export 2016-2018 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2016-2018 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

9.4.2018