Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, januari 2017

10.3.2017 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade 27 procent i januari

Finlands export av varor ökade 27 procent i januari enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var nästan 4,6 miljarder euro. Ökningen berodde främst på den exceptionellt svaga referensmånaden. Värdet på exporten låg i linje med höstens månatliga siffror. Importen ökade med 25 procent i januari jämfört med året innan och importens värde var 5 miljarder euro.

Handelsbalansen visade ett underskott på 455 miljoner euro i januari. I januari året innan hade handelsbalansen ett underskott på 430 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med 26 procent i januari och exporten till länderna utanför EU med 29 procent. Importen från EU-länder ökade med åtta procent och importen från icke-EU länder med 51 procent i januari. 

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2015-2017
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2015-2017
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2015-2017
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2015-2017
  • Figur 4. Export 2015-2017 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2015-2017 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.4.2017