Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, Januari 2016

9.3.2016 9.00Tullen, Statistik

Exporten minskade tio procent i januari

Finlands export av varor minskade med tio procent i januari enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var nästan 3,6 miljarder euro. Importen sjönk med nio procent i januari jämfört med året innan och importens värde var något under 3,9 miljarder euro.

Handelsbalansen visade ett underskott på 320 miljoner euro i januari. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 300 miljoner euro.

Exporten till EU-länder minskade med nio procent i januari och exporten till länderna utanför EU med 12 procent. Importen från EU-länder minskade med åtta procent och importen från icke-EU länder med nio procent i januari.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Figur 1. Värdet av Finlands export och import månatligen 2006 - 2016
  • Figur 1. Värdet av Finlands export och import månatligen 2006 - 2016

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.4.2016