Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, september 2019

7.11.2019 9.00Tullen, Statistik

Värdet på exporten steg med 1,3 procent i september

Värdet på Finlands export av varor var nästan 5,3 miljarder euro i september enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet på exporten var 1,3 procent högre än i september förra året. Värdet på importen steg med 2,6 procent i september till knappt 5,5 miljarder euro. I januari-september ökade exportens totala värde med 2,6 procent medan värdet på den totala importen minskade med 0,4 procent från året innan.

I september visade handelsbalansen ett underskott på 210 miljoner euro. I januari-september var det samlade underskottet 770 miljoner euro. I september förra året var underskottet 138 miljoner euro och i januari-september var underskottet 2,2 miljarder euro.

Exporten till EU-länder ökade med en procent i september och importen från EU länder med 8,7 procent. Samtidigt ökade exporten till länder utanför EU med 1,9 procent, medan importen från icke-EU länder minskade med 5,7 procent. I januari-september ökade exporten till EU-länder med 1,4 procent och till länder utanför EU med 4,5 procent. Under samma period växte importen från EU-länderna med 1,4 procent, medan importen från länder utanför EU minskade med 3,1 procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2017-2019
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2017-2019
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2017-2019
  • Figure 3. Changes of import values by month compared with the same month of the previous year 2017-2019
  • Figure 4. Exports 2017-2019 (original, seasonally adjusted and trend)
  • Figure 5. Imports 2017-2019 (original, seasonally adjusted and trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

10.12.2019