Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, september 2018

7.11.2018 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade två procent i september

Finlands export av varor ökade med två procent i september enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var något över 5,1 miljarder euro. Importen låg på samma nivå som året innan och importens värde var något under 5,3 miljarder euro. Räknat från årets början har både exporten och importen ökat med sex procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 160 miljoner euro i september. Räknat från årets början var det samlade underskottet 1,9 miljarder euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på nästan två miljarder euro. I september förra året hade handelsbalansen ett underskott på nästan 260 miljoner euro.

Exporten till EU-länder låg på samma nivå som året innan men exporten till länderna utanför EU ökade med fem procent i september. Importen från EU-länder minskade med nio procent men importen från icke-EU länder växte 16 procent i september. Under januari-september har exporten till EU-länder ökat med fem procent och exporten till länder utanför EU med åtta procent. Importen från EU-länder har ökat med fyra procent och importen från övriga länder med nio procent under januari-september.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2016-2018
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2016-2018
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2016-2018
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2016-2018
  • Figur 4. Export 2016-2018 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2016-2018 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.12.2018