Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, September 2016

7.11.2016 9.00Tullen, Statistik

Exporten minskade en procent i september

Finlands export av varor minskade med en procent i september enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var något över 4,5 miljarder euro. Importen sjönk också med en procent i september jämfört med året innan, och importens värde var 4,6 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten sjunkit med fem procent. Importen låg på samma nivå som året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 70 miljoner euro i september. Räknat från årets början var det samlade underskottet något över 1,8 miljarder euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 57 miljoner euro. I september året innan hade handelsbalansen ett underskott på 93 miljoner euro.

Exporten till EU-länder minskade med en procent i september och exporten till länderna utanför EU låg på samma nivå som året innan. Importen från EU-länder ökade med fyra procent, men importen från icke-EU länder sjönk med nio procent i september. Under januari-september har exporten till EU-länder sjunkit med tre procent och exporten till länder utanför EU med åtta procent. Importen från EU-länder ökade med en procent men importen från övriga länder minskade med två procent under samma period.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2014-2016
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2014-2016
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2014-2016
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2014-2016
  • Figur 4. Export 2014-2016 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2014-2016 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

8.12.2016