Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, november 2017

8.1.2018 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade 14 procent i november

Finlands export av varor ökade 14 procent i november enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var 5,2 miljarder euro. Importen ökade med 13 procent i november jämfört med året innan och importens värde var något under 5,5 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med 16 procent och importen med 14 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 240 miljoner euro i november. Räknat från årets början var det samlade underskottet 2,1 miljarder euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 2,6 miljarder euro. I november året innan hade handelsbalansen ett underskott på 256 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med 15 procent i november och exporten till länderna utanför EU med 13 procent. Importen från EU-länder ökade med 12 procent och importen från icke-EU länder ökade med 15 procent i november. Under januari-november har exporten till EU-länder ökat med 17 procent och exporten till länder utanför EU med 13 procent. Importen från EU-länder har ökat med tio procent och importen från övriga länder med 20 procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2015-2017
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2015-2017
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2015-2017
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2015-2017
  • Figur 4. Export 2015-2017 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2015-2017 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.2.2018