Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, mars 2020

8.5.2020 9.00Tullen, Statistik

Exporten minskade 8,8 procent i mars

Finlands export av varor minskade med 8,8 procent i mars enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var 5,0 miljarder euro. Importen minskade med 6,1 procent i mars jämfört med året innan och importens värde var nästan 5,3 miljarder euro. Den sammanlagda exporten för första kvartalet i år visade en nedgång på 13,1 procent. Importen under samma period sjönk däremot enbart med 3,8 procent. 

Handelsbalansen visade et underskott på 270 miljoner euro i mars. Under första kvartalet i år visade handelsbalansen ett underskott på nästan 1,3 miljarder euro. I mars året innan hade handelsbalansen ett underskott på 125 miljoner euro och för första kvartalet samma år visade handelsbalansen ett överskott på 270 miljoner euro.

Exporten till EU-länder minskade med 6,0 procent i mars och exporten till länder utanför EU sjönk med 12,4 procent. Importen från EU-länder minskade med 2,0 procent och importen från icke-EU-länder sjönk med 11,8 procent. Under första kvartalet minskade exporten till EU-länder med 13,4 procent och exporten till länder utanför EU med 12,8 procent. Under samma period sjönk importen från EU-länder med 2,3 procent och importen från övriga länder med 5,8 procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2018-2020
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2018-2020
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2018-2020
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2018-2020
  • Figur 4. Export 2018-2020 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2018-2020 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

8.6.2020