Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, mars 2019

8.5.2019 9.00Tullen, Statistik

Exportens värde på samma nivå i mars jämfört med året innan

Värdet av Finlands export av varor låg på samma nivå som året innan i mars enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var något över 5,4 miljarder euro. Importen sjönk med tre procent i mars jämfört med året innan och importens värde var något över 5,5 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med sex procent medan importen har minskat med två procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 95 miljoner euro i mars. Räknat från årets början hade handelsbalansen dock ett sammanlagt överskott på 315 miljoner euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 900 miljoner euro. I mars året innan hade handelsbalansen ett underskott på 300 miljoner euro.

Exporten både till EU-länder och länder utanför EU låg på samma nivå som året innan i mars. Importen från EU-länder minskade med två procent och importen från icke-EU länder med fem procent i mars. Under januari-mars har exporten till EU-länder ökat med åtta procent och exporten till länder utanför EU ökat med tre procent. Importen från EU-länder har stigit med en procent men importen från övriga länder har minskat med sex procent under samma period.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2017-2019
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2017-2019
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2017-2019
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2017-2019
  • Figur 4. Export 2017-2019 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2017-2019 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.6.2019