Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, mars 2018

8.5.2018 9.00Tullen, Statistik

Exporten minskade en procent i mars

Finlands export av varor minskade med en procent i mars enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var 5,4 miljarder euro. Importen ökade med tre procent i mars jämfört med året innan och importens värde var något under 5,6 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med sex procent och importen med fem procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 160 miljoner euro i mars. Räknat från årets början var det samlade underskottet 625 miljoner euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 795 miljoner euro. I mars året innan hade handelsbalansen ett överskott på 40 miljoner euro.

Exporten till både EU-länder och länder utanför EU minskade med en procent i mars. Importen från EU-länder låg på samma nivå som året innan, men importen från icke-EU länder ökade med sex procent i mars. Under januari-mars har exporten till EU-länder ökat med fem procent. Under samma period har exporten till länder utanför EU ökat med åtta procent. Importen från EU-länder har ökat med sex procent och importen från övriga länder med fyra procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2016-2018
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2016-2018
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2016-2018
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2016-2018
  • Figur 4. Export 2016-2018 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2016-2018 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.6.2018