Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, mars 2017

8.5.2017 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade 17 procent i mars

Finlands export av varor ökade 17 procent i mars enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var 5,2 miljarder euro. Importen ökade med tio procent i mars jämfört med året innan och importens värde var också 5,2 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med 17 procent och importen med 14 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på tio miljoner euro i mars. Räknat från årets början var det samlade underskottet 715 miljoner euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 905 miljoner euro. I mars förra år hade handelsbalansen ett underskott på 290 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med 15 procent i mars och exporten till länderna utanför EU med 20 procent. Importen från EU-länder ökade med fyra procent och importen från icke-EU länder med 20 procent i mars. Under januari-mars har exporten till EU-länder ökat med 16 procent. Under samma period har exporten till länder utanför EU ökat med 19 procent. Importen från EU-länder visade en tillväxt på fem procent och importen från övriga länder på 30 procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2015-2017
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2015-2017
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2015-2017
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2015-2017
  • Figur 4. Export 2015-2017 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2015-2017 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.6.2017