Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, oktober 2019

10.12.2019 9.00Tullen, Statistik

Värdet på exporten minskade med 2,2 procent i oktober

Värdet på Finlands export av varor var nästan 5,7 miljarder euro i oktober enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet på exporten var 2,2 procent lägre än i oktober förra året. Värdet på importen minskade med 6,2 procent i oktober och var knappt 5,7 miljarder euro. I januari-oktober ökade exportens totala värde med 2,2 procent, medan värdet på den totala importen minskade med 0,9 procent från året innan.

I oktober visade handelsbalansen ett överskott på fem miljoner euro. I januari-oktober visade handelsbalansen dock ett underskott på 840 miljoner euro. I oktober förra året hade handelsbalansen ett underskott på 242 miljoner euro och i januari-oktober var underskottet 2,5 miljarder euro.

Exporten till EU-länder minskade med 3,1 procent och importen med 7,8 procent i oktober. Samtidigt minskade exporten till länder utanför EU med 0,8 procent och importen från länder utanför EU föll med 3,5 procent. I januari-oktober ökade exporten till EU-länderna med en procent och till länder utanför EU med 3,9 procent. Under samma period växte importen från EU-länder med 0,8 procent, medan importen från övriga länder minskade med 3,3 procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2017-2019
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2017-2019
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2017-2019
  • Figure 3. Changes of import values by month compared with the same month of the previous year 2017-2019
  • Figure 4. Exports 2017-2019 (original, seasonally adjusted and trend)
  • Figure 5. Imports 2017-2019 (original, seasonally adjusted and trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

9.1.2020