Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, oktober 2018

7.12.2018 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade åtta procent i oktober

Finlands export av varor ökade med åtta procent i oktober enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var nästan 5,8 miljarder euro. Importen ökad med sju procent i oktober jämfört med året innan och importens värde var något under sex miljarder euro. Räknat från årets början har både exporten och importen stigit med sju procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 180 miljoner euro i oktober. Räknat från årets början var det samlade underskottet nästan 2,2 miljarder euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott också på nästan 2,2 miljarder euro. I oktober året innan hade handelsbalansen ett underskott på 210 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med fem procent och exporten till länderna utanför EU ökade med 14 procent i oktober. Importen från EU-länder växte med fem procent och importen från icke-EU länder med 11 procent i oktober. Under januari-oktober har exporten till EU-länder stigit med sex procent och exporten till länder utanför EU med nio procent. Importen från EU-länder har ökat med fem procent och importen från övriga länder med tio procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2016-2018
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2016-2018
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2016-2018
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2016-2018
  • Figur 4. Export 2016-2018 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2016-2018 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

8.1.2019