Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, juni 2019

8.8.2019 9.00Tullen, Statistik

Exporten minskade tre procent i juni

Finlands export av varor minskade med tre procent i juni enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var något över 5,2 miljarder euro. Importen sjönk med tio procent i juni jämfört med året innan. Importens värde var något under 5,1 miljarder euro. Under årets första halvår har exporten ökat med fyra procent medan importen har minskat med en procent.

Handelsbalansen visade ett överskott på 195 miljoner euro i juni. Räknat från årets början var det samlade överskottet 130 miljoner euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 1,2 miljarder euro. I juni förra året hade handelsbalansen ett underskott på 175 miljoner euro.

Exporten till EU-länder minskade med sju procent i juni men exporten till länderna utanför EU ökade med tre procent. Importen från EU-länder minskade med 14 procent och importen från icke-EU länder med tre procent i juni. Under januari-juni har exporten till EU-länder ökat med två procent och exporten till länder utanför EU med sex procent. Importen från EU-länder låg på samma nivå som året innan och importen från övriga länder minskade med två procent i januari-juni.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi, tfn 040 332 8153
Penttilä, Olli-Pekka tfn 040 332 1862
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2017-2019
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2017-2019
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2017-2019
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2017-2019
  • Figur 4. Export 2017-2019 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2017-2019 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

6.9.2019