Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, juni 2017

7.8.2017 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade två procent i Juni

Finlands export av varor ökade två procent i juni enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var nästan 5,1 miljarder euro. Importen ökade med nio procent i juni jämfört med året innan och importens värde var något över 5,1 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med 15 procent och importen med 13 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 65 miljoner euro i juni. Räknat från årets början var det samlade underskottet 880 miljoner euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på över 1,1 miljarder euro. I juni året innan hade handelsbalansen ett överskott på 235 miljoner euro.

Exporten till EU-länder låg på samma nivå som året innan men exporten till länderna utanför EU ökade med sju procent i juni. Importen från EU-länder ökade med tio procent och importen från icke-EU länder med fem procent i juni. Under januari-juni har exporten till EU-länder ökat med 15 procent. Under samma period har exporten till länder utanför EU ökat med 14 procent. Importen från EU-länder har ökat med sju procent och importen från övriga länder med 24 procent under januari-juni.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Penttilä, Olli-Pekka tfn 040 332 1862
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2015-2017
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2015-2017
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2015-2017
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2015-2017
  • Figur 4. Export 2015-2017 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2015-2017 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.9.2017