Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, Juni 2016

8.8.2016 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade fem procent i juni

Finlands export av varor ökade med fem procent i juni enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var något över 4,9 miljarder euro. Importen ökade med två procent i juni jämfört med året innan och importens värde var 4,6 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten sjunkit med fem procent och importen med en procent.

Handelsbalansen visade ett överskott på 325 miljoner euro i juni. Räknat från årets början var det samlade underskottet 990 miljoner euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett överskott på 260 miljoner euro. I juni året innan hade handelsbalansen ett överskott på 175 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med 15 procent i juni medan exporten till länderna utanför EU minskade med sju procent. Importen från EU-länder ökade med två procent och importen från icke-EU länder med tre procent i juni. Under januari-juni har exporten till EU-länder sjunkit med tre procent. Under samma period har exporten till länder utanför EU sjunkit med nio procent. Importen från EU-länder låg på samma nivå som året innan men importen från övriga länder minskade med två procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Penttilä Olli-Pekka tfn 040 332 1862
[email protected]


Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.9.2016