Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, december 2019

10.2.2020 9.00Tullen, Statistik

Värdet på exporten växte med 13,3 procent i december

Värdet på Finlands export av varor var 5,6 miljarder euro i december enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet på exporten var 13,3 procent högre än i december året innan. Värdet på importen minskade däremot med 1,9 procent i december och värdet var nästan 5,3 miljarder euro. Under hela året 2019 ökade exportens totala värde med 1,9 procent, medan värdet på den totala importen minskade med 1,4 procent från året innan.

I december visade handelsbalansen ett överskott på 330 miljoner euro. Under hela året 2019 visade handelsbalansen ett underskott på 710 miljoner euro. I december året innan hade handelsbalansen ett underskott på 428 miljoner euro och under hela året 2018 var underskottet 2,9 miljarder euro.

Exporten till EU-länder ökade med 24,5 procent i december, medan importen minskade med 3,9 procent. Samtidigt minskade exporten till länder utanför EU med 2,0 procent, men importen från länder utanför EU ökade med 1,2 procent. Under hela året 2019 ökade exporten till EU-länderna med 1,7 procent och till länderna utanför EU med 2,3 procent. Under samma period minskade importen från EU-länder med 0,1 procent och importen från övriga länder med 3,4 procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2017-2019
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2017-2019
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2017-2019
  • Figure 3. Changes of import values by month compared with the same month of the previous year 2017-2019
  • Figure 4. Exports 2017-2019 (original, seasonally adjusted and trend)
  • Figure 5. Imports 2017-2019 (original, seasonally adjusted and trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

9.3.2020