Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, december 2017

7.2.2018 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade fyra procent i december

Finlands export av varor ökade fyra procent i december enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var 4,7 miljarder euro. Importen låg på samma nivå som året innan och importens värde var något över fem miljarder euro. Räknat från årets början visade exporten en tillväxt på 15 procent och importen en tillväxt på 13 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 335 miljoner euro i december. Räknat från årets början var det samlade underskottet 2,5 miljarder euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på över 3,1 miljarder euro. I december året innan hade handelsbalansen ett underskott på 537 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med nio procent i december medan exporten till länderna utanför EU minskade med en procent. Importen från EU-länder ökade med fyra procent men importen från icke-EU länder sjönk med sju procent i december. Under januari-december ökade exporten till EU-länder med 17 procent och exporten till länder utanför EU med 12 procent. Importen från EU-länder växte med tio procent och importen från övriga länder med 17 procent i januari-december.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2015-2017
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2015-2017
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2015-2017
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2015-2017
  • Figur 4. Export 2015-2017 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2015-2017 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

9.3.2018