Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, December 2016

7.2.2017 9.00Tullen, Statistik

Exporten minskade fem procent i december

Finlands export av varor minskade med fem procent i december enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var 4,4 miljarder euro. Importen ökade med en procent i december jämfört med året innan och importens värde var något över 4,9 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten sjunkit med fyra procent och importen låg på samma nivå som året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 530 miljoner euro i december. Räknat från årets början var det samlade underskottet 2,9 miljarder euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 613 miljoner euro. I december året innan hade handelsbalansen ett underskott på 262 miljoner euro.

Exporten till EU-länder minskade med åtta procent i december och exporten till länderna utanför EU låg på samma nivå som året innan. Importen från EU-länder minskade med sju procent men importen från icke-EU länder ökade med 16 procent i december. Under januari-december har exporten till EU-länder sjunkit med fyra procent och exporten till länder utanför EU med fem procent. Importen från EU-länder låg på samma nivå som året innan men importen från övriga länder ökade med en procent.


Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2014-2016
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2014-2016
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2014-2016
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2014-2016
  • Figur 4. Export 2014-2016 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2014-2016 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

10.3.2017