Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, april 2020

8.6.2020 9.00Tullen, Statistik

Exporten minskade 19,8 procent i april

Finlands export av varor minskade med 19,8 procent i april enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var 4,4 miljarder euro. Importen minskade med 27,5 procent i april jämfört med året innan och importens värde var drygt 4,2 miljarder euro. Den sammanlagda exporten under januari-april i år visade en nedgång på 14,5 procent. Importen under samma period sjönk med 9,3 procent. 

Handelsbalansen visade ett överskott på 190 miljoner euro i april. Under januari-april i år visade handelsbalansen dock ett underskott på nästan 1,2 miljarder euro. I april året innan hade handelsbalansen ett underskott på 320 miljoner euro och under januari-april samma år visade handelsbalansen ett underskott på 45 miljoner euro.

Exporten till EU-länder minskade med 21,5 procent i april och exporten till länder utanför EU sjönk med 17,9 procent. Importen från EU-länder minskade med 27,7 procent och importen från icke-EU-länder sjönk med 27,1 procent.

Under januari-april minskade exporten till EU-länder med 14,9 procent och exporten till länder utanför EU med 14,0 procent. Under samma period sjönk importen från EU-länder med 8,0 procent och importen från övriga länder med 11,2 procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2018-2020
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2018-2020
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2018-2020
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2018-2020
  • Figur 4. Export 2018-2020 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2018-2020 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

9.7.2020