Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, april 2018

7.6.2018 9.00Tullen, Statistik

Exporten av varor ökade 20 procent i april

Finlands export av varor ökade med 20 procent i april enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var 5,5 miljarder euro. Importen ökade med nio procent i april jämfört med året innan och importens värde var något under 5,4 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med tio procent och importen med sex procent.

Handelsbalansen hade ett överskott på 130 miljoner euro i april. Räknat från årets början visade handelsbalansen dock underskott på 565 miljoner euro. Under samma period året innan hade handelsbalansen ett underskott på 1,2 miljarder euro. I april året innan hade handelsbalansen ett underskott på 370 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med 30 procent i april och exporten till länder utanför EU med sju procent. Importen från EU-länderna ökade med nio procent. Importen från icke-EU länderna växte också med nio procent i april. Under januari-april har exporten till EU-länderna ökat med 11 procent. Under samma period har exporten till länderna utanför EU ökat med åtta procent. Importen från EU-länderna har ökat med sju procent och importen från övriga länder med fem procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2016-2018
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2016-2018
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2016-2018
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2016-2018
  • Figur 4. Export 2016-2018 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2016-2018 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

9.7.2018