Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, april 2017

7.6.2017 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade fem procent i april

Finlands export av varor ökade med fem procent i april enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var något över 4,5 miljarder euro. Importen ökade också med fem procent i april jämfört med året innan och importens värde var något under 4,9 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med 15 procent och importen med 13 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 325 miljoner euro i april. Räknat från årets början var det samlade underskottet 995 miljoner euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 1,2 miljarder euro. I april 2016 hade handelsbalansen ett underskott på 280 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med tre procent i april och exporten till länderna utanför EU med sex procent. Importen från EU-länder minskade med en procent men importen från icke-EU länder ökade med 16 procent i april. Under januari-april har både exporten till EU-länder och till länder utanför EU ökat med 15 procent. Importen från EU-länder har stigit med fyra procent och importen från övriga länder med 27 procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2015-2017
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2015-2017
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2015-2017
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2015-2017
  • Figur 4. Export 2015-2017 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2015-2017 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.7.2017