Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, April 2016

7.6.2016 9.00Tullen, Statistik

Exporten minskade 11 procent i april

Finlands export av varor minskade med 11 procent i april enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var nästan 4,3 miljarder euro. Importen ökade med fyra procent i april jämfört med året innan och importens värde var 4,5 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten sjunkit med åtta procent och importen med fyra procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 225 miljoner euro i april. Räknat från årets början var det samlade underskottet nästan 1,1 miljarder euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 305 miljoner euro. I april året innan hade handelsbalansen ett överskott på 475 miljoner euro.

Exporten till EU-länder minskade med sex procent i april och exporten till länderna utanför EU med 17 procent. Importen från EU-länder ökade med en procent och importen från icke-EU länder med nio procent i april. Under januari-april har exporten till EU-länder sjunkit med sex procent. Under samma period har exporten till länder utanför EU sjunkit med 12 procent. Importen från EU-länder har minskat med två procent och importen från övriga länder med sju procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
[email protected]


Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

8.7.2016