Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, februari 2020

7.4.2020 9.00Tullen, Statistik

Exporten minskade 15,2 procent i februari

Storbritannien överförd till externhandeln fr.o.m. februari

Finlands export av varor minskade med 15,2 procent i februari enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var nästan 4,4 miljarder euro. Importen minskade med 2,5  procent i februari jämfört med året innan och importens värde var något över 5,1 miljarder euro. Den sammanlagda exporten för januari-februari i år visade en nedgång på 16,2 procent. Importen under samma period sjönk däremot enbart med 2,9 procent.

Handelsbalansen visade et underskott på 770 miljoner euro i februari. Räknat från årets början visade handelsbalansen ett underskott på 1,1 miljarder euro. I februari året innan hade handelsbalansen ett underskott på 120 miljoner euro och för januari-februari samma år visade handelsbalansen ett överskott på 395 miljoner euro.

Storbritannien utträdde ur EU 31.1.2020. I Tullens statistik om utrikeshandel med varor har landets uppgifter förts över från gruppen EU-länder till externhandeln från och med februari 2020 publicering. För jämförbarhet och tidsseriernas enhetlighet har uppgifterna förts över även retroaktivt. Detta har gjorts även gällande trendtalen och de säsongsjusterade tidsserierna. Överföringen påverkar gruppernas ”EU-länder” och ”externhandel” värde, förändringsprocent samt andel men inte utrikeshandelns totala värde eller euroländernas uppgifter.

Exporten till EU-länder minskade med 14,6 procent i februari och exporten till länderna utanför EU sjönk med 15,8 procent. Importen från EU-länder minskade med 1,9 procent och importen från icke-EU-länder sjönk med 3,3 procent. Under januari-februari minskade exporten till EU-länder med 18,4 procent och exporten till länder utanför EU med 13,2 procent. Under samma period sjönk importen från EU-länder med 3,2 procent och importen från övriga länder med 2,6 procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2018-2020
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2018-2020
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2018-2020
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2018-2020
  • Figur 4. Export 2018-2020 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2018-2020 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

8.5.2020