Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, februari 2019

9.4.2019 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade sju procent i februari

Finlands export av varor ökade sju procent i februari enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var något över 5,1 miljarder euro. Importen låg ungefär på samma nivå som året innan och importens värde var nästan 5,2 miljarder euro. Den sammanlagda exporten för januari-februari i år visade en tillväxt på nio procent. Importen under samma period sjönk däremot med en procent. 

Handelsbalansen visade ett underskott på 60 miljoner euro i februari. Räknat från årets början visade handelsbalansen dock ett överskott på 450 miljoner euro. Under februari månad året innan hade handelsbalansen ett underskott på 370 miljoner euro och för januari-februari samma år var underskottet 595 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med sju procent i februari och till länderna utanför EU med sex procent. Importen från EU-länderna steg med tre procent jämfört med året innan medan importen från icke-EU länder sjönk med fyra procent i februari. Under januari-februari har exporten till EU-länder ökat med 12 procent och exporten till länder utanför EU med fyra procent. Under samma period har importen från EU-länder stigit med två procent medan importen från övriga länder har sjunkit med sex procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2017-2019
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2017-2019
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2017-2019
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2017-2019
  • Figur 4. Export 2017-2019 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2017-2019 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

8.5.2019