Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, februari 2017

7.4.2017 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade fyra procent i februari

Finlands export av varor ökade med fyra procent i februari enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var 4,3 miljarder euro. Importen ökade med sex procent i februari jämfört med året innan och importens värde var något under 4.6 miljarder euro. Räknat från årets början har både exporten och importen ökat med 16 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 280 miljoner euro i februari. Räknat från årets början var det samlade underskottet 740 miljoner euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 615 miljoner euro. I februari förra året hade handelsbalansen ett underskott på 185 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med fem procent och exporten till länderna utanför EU ökade med tre procent i februari. Importen från EU-länder minskade med två procent men importen från icke-EU länder ökade med 20 procent i februari. Under januari-februari har exporten till EU-länder ökat med 15 procent och exporten till länder utanför EU med 16 procent. Importen från EU-länder ökat med fyra procent och importen från övriga länder med 36 procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Penttilä, Olli-Pekka tfn 040 332 1862
[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2015-2017
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2015-2017
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2015-2017
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2015-2017
  • Figur 4. Export 2015-2017 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2015-2017 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

8.5.2017