Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, Februari 2016

7.4.2016 9.00Tullen, Statistik

Exporten minskade tre procent i februari

Finlands export av varor minskade med tre procent i februari enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var nästan 4,1 miljarder euro. Importen sjönk med sex procent i februari jämfört med året innan och importens värde var något under 4,2 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten sjunkit med sex procent och importen med sju procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 100 miljoner euro i februari. Räknat från årets början var det samlade underskottet 475 miljoner euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 575 miljoner euro. I februari förra året hade handelsbalansen ett underskott på 275 miljoner euro.

Exporten till EU-länder minskade med två procent i februari och exporten till länderna utanför EU med tre procent. Importen från EU-länder sjönk med en procent och importen från icke-EU länder med 15 procent i februari. Under januari-februari har exporten till EU-länder sjunkit med fem procent och exporten till länder utanför EU med sju procent. Importen från EU-länder har minskat med fyra procent och importen från övriga länder med 12 procent under samma period.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Penttilä, Olli-Pekka tfn 040 332 1862
[email protected]


Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

9.5.2016