Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, juli 2018

7.9.2018 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade fem procent i juli

Finlands export av varor ökade fem procent i juli enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var nästan fem miljarder euro. Importen ökade med sju procent i juli jämfört med året innan och importens värde var 5,4 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med sju procent och importen med sex procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 450 miljoner euro i juli. Räknat från årets början var det samlade underskottet nästan 1,2 miljarder euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på över 1,4 miljarder euro. I juli förra året hade handelsbalansen ett underskott på 333 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med två procent i juli och exporten till länderna utanför EU ökade med åtta procent. Importen från EU-länder ökade med sex procent och importen från icke-EU länder ökade med åtta procent i juli. Under januari-juli har exporten till EU-länder ökat med sex procent. Under samma period har exporten till länder utanför EU ökat med sju procent. Importen från EU-länder har under samma period ökat med fem procent och importen från övriga länder med sex procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2016-2018
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2016-2018
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2016-2018
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2016-2018
  • Figur 4. Export 2016-2018 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2016-2018 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

9.10.2018