Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, juli 2017

7.9.2017 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade 20 procent i juli

Finlands export av varor ökade med 20 procent i juli enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var nästan 4,7 miljarder euro. Importen ökade med 17 procent i juli jämfört med året innan och importens värde var nästan fem miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med 16 procent och importen med 14 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 300 miljoner euro i juli. Räknat från årets början var det samlade underskottet 1,2 miljarder euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 1,5 miljarder euro. I juli förra året hade handelsbalansen ett underskott på 334 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med 27 procent i juli och exporten till länderna utanför EU med tio procent. Importen från EU-länder ökade med nio procent och importen från icke-EU länder med 31 procent i juli. Under januari-juli har exporten till EU-länder ökat med 17 procent och exporten till länder utanför EU med 14 procent. Importen från EU-länder har ökat med åtta procent och importen från övriga länder med 25 procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2015-2017
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2015-2017
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2015-2017
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2015-2017
  • Figur 4. Export 2015-2017 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2015-2017 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

9.10.2017