Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, Juli 2016

7.9.2016 9.00Tullen, Statistik

Exporten minskade 13 procent i juli

Finlands export av varor minskade med 13 procent i juli enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var 3,9 miljarder euro. Importen sjönk med åtta procent i juli jämfört med året innan och importens värde var något över 4,1 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten sjunkit med sex procent och importen med en procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 245 miljoner euro i juli. Räknat från årets början var det samlade underskottet nästan 1,3 miljarder euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett överskott på 262 miljoner euro. I juli året innan hade handelsbalansen ett underskott på fyra miljoner euro.

Exporten till EU-länder minskade med 12 procent i juli och exporten till länderna utanför EU med 15 procent. Importen från EU-länder minskade med sex procent och importen från icke-EU länder med nio procent i juli. Under januari-juli har exporten till EU-länder sjunkit med fyra procent och exporten till länder utanför EU med tio procent. Under samma period har importen från EU-länder legat på samma nivå som året innan men importen från övriga länder har minskat med tre procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]


Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.10.2016