Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, augusti 2019

9.10.2019 9.00Tullen, Statistik

Värdet på exporten sjönk med 1,6 procent i augusti

Värdet på Finlands export av varor var drygt 5,0 miljarder euro i augusti. Värdet på exporten var 1,6 procent lägre än i augusti förra året. Värdet på importen sjönk med 6,5 procent i augusti till nästan 5,3 miljarder euro. I januari-augusti ökade exportens totala värde med 2,7 procent från året innan. Den totala importen under motsvarande period minskade med 0,9 procent jämfört med samma period i år.

I augusti visade handelsbalansen ett underskott på 240 miljoner euro. I januari-augusti var det samlade underskottet 580 miljoner euro. I augusti förra året var underskottet 523 miljoner euro och i januari-augusti samma år var det nära 2,1 miljarder euro.

Exporten till EU-länder var kvar på föregående års nivå i augusti, men importen från EU-länder minskade med 4,2 procent. Samtidigt minskade exporten till länder utanför EU med 3,7 procent och importen från icke-EU länder med 9,5 procent. I januari-augusti ökade exporten till EU-länder med 1,3 procent och till länder utanför EU med 4,7 procent. Under samma period växte importen från EU-länder med 0,4 procent, medan importen från länder utanför EU minskade med 2,7 procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2017-2019
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2017-2019
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2017-2019
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2017-2019
  • Figur 4. Export 2017-2019 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2017-2019 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.11.2019