Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, augusti 2018

9.10.2018 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade sex procent i augusti

Finlands export av varor ökade med sex procent i augusti enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var nästan 5,1 miljarder euro. Importen visade en tillväxt på åtta procent i augusti jämfört med året innan och importens värde var något under 5,5 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med sju procent och importen har ökat med sex procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 400 miljoner euro i augusti. Räknat från årets början var det samlade underskottet något över 1,6 miljarder euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 1,7 miljarder euro. I augusti året innan hade handelsbalansen ett underskott på 259 miljoner euro.

Exporten till EU-länder låg på samma nivå som året innan i augusti men exporten till länderna utanför EU ökade med 14 procent. Importen från EU-länder steg en procent och importen från icke-EU länder 20 procent i augusti. Under januari-augusti har exporten till EU-länder ökat med sex procent. Under samma period har exporten till länder utanför EU vuxit med åtta procent. Importen från EU-länder har ökat med fem procent och importen från övriga länder med åtta procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2016-2018
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2016-2018
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2016-2018
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2016-2018
  • Figur 4. Export 2016-2018 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2016-2018 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.11.2018