Hoppa till innehåll

Utjämningsåtgärder

6.8.2015 16.54
Pressmeddelande

65/2015, MSR

Ändring till utjämningstullar vid import av polyetentereftalat (PET-plast) med ursprung i Indien

Genom rådets förordning (EU) nr 2015/1350 har utjämningstullarna ändrats vid import av polyetentereftalat (PET-plast) med ursprung i Indien. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20. Förordningen publicerades den 5 augusti 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 208 och trädde i kraft den 6 augusti 2015.

Utjämningstullen har ändrats, likaså företagets namn:

Land

Företag

Utjämningstull
(euro/ton)

Taric-
tilläggsnr

Indien

 Dhunseri Petrochem Limited

35,69

A585

Utjämningstullen har ändrats:

Land

Företag

Utjämningstull
(euro/ton)

Taric-
tilläggsnr

Indien

Reliance Industries Limited

69,39

A181

Utjämningsåtgärder som upphört att gälla eller kommer att upphöra

– Antisubventionsförfarandet beträffande import av kallvalsade platta produkter av rostfritt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina har avslutats. Varan klassificeras enligt KN-nummer 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 och 7220 20 89. Registreringsskyldigheten har upphört. Inga antisubventionsåtgärder har införts. Kommissionens förordning (EU) 2015/1206 publicerades den 24 juli 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 196.

– Om ingen översyn inleds, kommer utjämningsåtgärderna (utjämningstull) vid import av stänger av rostfritt stål med ursprung i Indien att upphöra den 29 april 2016. Varan klassificeras enligt KN-nummer 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 och 7222 20 89. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 29 juli 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 248.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

                           

TMD