Hoppa till innehåll

Tullkvoter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Schweiz

22.12.2009 14.14
Pressmeddelande

199/2009, PNy

Kommissionen har utfärdat en förordning om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Schweiz och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 933/2002. Förordning nr 1126/2009; publicerad i EUT L 308/24.11.2009. Förordningen trädde i kraft den 27 november 2009 och tillämpas från den 1 januari 2010.

För de produkter med ursprung i Schweiz som listas i bilagan nedan öppnas årliga tullkvoter som omfattas av tullsatserna i samma bilaga. Tullkvoterna förvaltas enligt den ordning som tulldeklarationer tas emot.

Förordning (EG) nr 933/2002 upphävs.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Bilaga: EUT L 308, 24.11.2009, s. 15-16, tabell

TMD