Hoppa till innehåll

Tullkvoter för viner med ursprung i Republiken Serbien

18.2.2011 14.53 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 15.03
Pressmeddelande

25/2011, Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för viner med ursprung i Republiken Serbien. Förordning nr 59/2011; publicerad i EUT L 22/26.1.2011, s. 3, tabell. Förordningen trädde i kraft den 2 februari 2011 och tillämpas fr.o.m. den 1 februari 2011.

För import till gemenskapen av viner med ursprung i Republiken Serbien öppnas tullfria tullkvoter enligt bilagan nedan.Tullfrihet tillämpas om vinerna åtföljs av ett ursprungscertifikat enligt protokoll 2 till interimsavtalet och stabiliserings- och associeringsavtalet och om vinerna inte omfattas av exportsubventioner.

Tullkvoterna förvaltas enligt den ordning som tulldeklarationer tas emot.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD