Hoppa till innehåll

Tariffikiintiöt Norjasta peräisin oleville maataloustuotteille, jalostetuille maataloustuotteille ja kalastustuotteille

29.10.2018 12.05
Tiedote

Euroopan komissio on antanut asetuksen neuvoston asetuksen (EY) N:o 992/95 muuttamisesta Norjasta peräisin olevia tiettyjä maataloustuotteita, jalostettuja maataloustuotteita ja kalastustuotteita koskevien unionin tariffikiintiöiden osalta. Asetusta n:o 2018/1607 (julkaistu EUVL L 268/26.10.2018) sovelletaan 1.10.2018  alkaen.

Asetuksella avataan uusia tullittomia tariffikiintiöitä ja lisätään CN-koodin 2005 20 20 tariffikiintiön määrää. Nimikkeisiin 0210 ja 0204 kuuluvien Norjan alkuperätuotteiden tariffikiintiöt yhdistetään yhdeksi tariffikiintiöksi. Nimikettä 0210 vastaava tariffikiintiö poistetaan asetuksesta 992/95.

Asetukseen 1354/2011 sisältyneet nimikkeen 02 04 tariffikiintiöt eivät ole käytettävissä 30.9.2018 jälkeen. Muutoksesta säädettiin asetuksella 2018/1232 (EUVL L231/14.9.2018).

Selkeyden vuoksi asetuksessa (EY) N:o 992/95 vahvistetut tariffikiintiöt jaetaan kahteen erilliseen liitteeseen kalastustuotteiden ja maataloustuotteiden tariffikiintiöitä koskevissa sopimuksissa vahvistettujen alkuperäsääntöjen mukaisesti.

Kiintiöitä hallinnoidaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien tulli-ilmoitusten hyväksymispäivien aikajärjestyksen mukaisesti.

1.10.2018 alkaen tehtyihin tulli-ilmoituksiin kohdistuvat takautuvat kiintiöpyynnöt tehdään maahantuonnin oikaisulle lähetettävällä oikaisuhakemuksella.

Lisätietoja:
Tariffikiintiöt
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet