Hoppa till innehåll

Tullkvoter för jordbruksprodukter från Ukraina

23.12.2015 13.27 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 16.06
Pressmeddelande

117/2015, PNy

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för jordbruksprodukter med ursprung i Ukraina. Förordning (EU) nr 2015/2405; publicerad i EUT L 333, 19.12.2015, s. 91–96, bilaga. Förordningen trädde i kraft den 20 december 2015 och tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Tullförmånerna enligt det associeringsavtal som förhandlats fram mellan EU och Ukraina har verkställts på förhand genom att produkterna med ursprung i Ukraina beviljats ensidiga tullförmåner i unionen sedan den 23 april 2014 med stöd av förordning 374/2014. Dessa ensidiga tullmedgivanden tillämpas till slutet av 2015. Avtalet kommer att tillämpas provisoriskt fr.o.m. den 1 januari 2016.

Genom förordningen öppnas EU:s tullkvoter för de produkter med ursprung i Ukraina som förtecknas i bilagan nedan samt avskaffas inom de respektive tullkvoterna i bilagan de tullar som är tillämpliga på import till unionen av dessa produkter.

Produkterna ska åtföljas av ett varucertifikat EUR.1 som utfärdats av tullmyndigheten i Ukraina. Se Tullens meddelanden (TMD) 100/8.12.2015 och 103/11.12.2015.

Tullkvoterna förvaltas av kommissionen enligt den ordning som tulldeklarationerna tas emot.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD