Hoppa till innehåll

Tullkvoter för jordbruksprodukter från Moldavien

22.9.2014 14.41
Pressmeddelande

99/2014, PNy

Europeiska kommissionen har utfärdat en genomförandeförordning om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för jordbruksprodukter med ursprung i Republiken Moldavien.  Förordning nr 988/2014; publicerad i EUT L 278/20.9.2014. Förordningen tillämpas från den 1 september 2014.

Unionstullkvoter öppnas för de varor med ursprung i Moldavien som förtecknas i bilagan till förordningen och tullarna ska inte tas ut inom dessa tullkvoter. Tullkvoterna förvaltas enligt den ordning som tulldeklarationerna tas emot.

Varorna ska åtföljas av ett ursprungsintyg, antingen av ett varucertifikat EUR.1 som bestyrkts av tullmyndigheten eller en fakturadeklaration som upprättats av exportören.

Mera information om associeringsavtalet mellan EU och Moldavien finns i cirkulär (TMD) nr 91/3.9.2014.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD