Hoppa till innehåll

Tullkvoter för jordbruks- och fiskeriprodukter från Norge

11.4.2012 13.48
Pressmeddelande

52/2012, Pirjo Nyberg

Europeiska kommissionen har utfärdat en genomförandeförordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 992/95 när det gäller unionstullkvoter för vissa jordbruks- och fiskeriprodukter med ursprung i Norge. Förordning nr 291/2012 publicerades i EUT L 96 den 3 april 2012 (EUT L 96, 3.4.2012, s. 2, tabell), trädde i kraft den 4 april 2012 och tillämpas från och med den 1 januari 2012.

I avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge föreskrivs ytterligare successiv liberalisering av jordbrukshandeln på basis av förmånsbehandling liksom nya årliga tullfria kvoter.

Bilaga I till förordning (EG) nr 992/95 ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD