Hoppa till innehåll

Tullkvoter för får, getter, fårkött och getkött

29.1.2010 16.26
Pressmeddelande

6/2010, Åbo tull, Rättelser / Pirjo Nyberg

Europeiska gemenskapens kommission har utfärdat en förordning om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för år 2010 för får, getter, fårkött och getkött Förordning nr 1234/2009; publicerad i EUT L 330, 16.12.2009, s. 75, tabell. Förordningen trädde i kraft den 16 december 2009 och tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2010.

Tullkvoterna öppnas för år 2010 enligt bilagan nedan. I bilagan fastställs de tullar, KN-nummer, ursprungsländer förtecknade per landsgrupp, löpnummer samt volymer, uttryckta i slaktviktsekvivalenter, som ska gälla för de produkter som omfattas av kvoterna.

Tullkvoterna förvaltas enligt den ordning som tulldeklarationer tas emot. Någon importlicens krävs inte. För att man ska kunna tillämpa tullkvoterna förutsätts att man visar upp ett giltigt ursprungsintyg som utfärdats av det berörda tredjelandets behöriga myndigheter (se art.5.2)

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

TMD