Hoppa till innehåll

Tullkvoter för får, getter, fårkött och getkött

23.12.2010 17.22
Pressmeddelande

215/2010, Åbo tull, Rättelser / Pirjo Nyberg

Europeiska gemenskapens kommission har utfärdat en förordning om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för år 2011 för får, getter, fårkött och getkött Förordning nr 1245/2010; publicerad i EUT L 338; 22.12.2010; s. 39. Förordningen trädde i kraft den 22 december 2010 och tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2011.

Tullkvoterna öppnas för år 2011 enligt bilagan nedan. I bilagan fastställs de tullar, KN-nummer, ursprungsländer förtecknade per landsgrupp, löpnummer samt volymer, uttryckta i slaktviktsekvivalenter, som ska gälla för de produkter som omfattas av kvoterna.

Tullkvoterna förvaltas enligt den ordning som tulldeklarationer tas emot. Någon importlicens krävs inte. För att man ska kunna tillämpa tullkvoterna förutsätts att man visar upp ett giltigt ursprungsintyg som utfärdats av det berörda tredjelandets behöriga myndigheter (se art.5.2)

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 332 4171

TMD