Hoppa till innehåll

Tullkvoter för viner med ursprung i Kosovo

16.8.2017 11.12 | Publicerad på svenska 16.8.2017 kl. 13.34
Pressmeddelande

PNy

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för viner med ursprung i Kosovo. Förordning nr 2017/1466; publicerad i EUT L 209/12.8.2017. Förordningen träder i kraft den 15 augusti 2017 och tillämpas fr.o.m. den 1 april 2016.

De kvantiteter vin som fastställs i bilagan till förordningen får importeras från Kosovo till unionen helt befriade från importtullar år 2016 och fr.o.m. år 2017 och framåt.

Tullfrihet beviljas om vinerna åtföljs av ett ursprungscertifikat enligt protokoll II till stabiliserings- och associeringsavtalet och om vinerna inte omfattas av exportsubventioner.

Tullkvoterna förvaltas i enlighet med artiklarna 49–54 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2447. dvs. enligt den kronologiska ordningen för dagarna då tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtas.

Mera information:
Tullkvoter
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

TMD