Hoppa till innehåll

Tullkvoter för fisk och fiskeriprodukter från Serbien

8.6.2015 14.51
Pressmeddelande

051/2015, PNy

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för viss fisk och vissa fiskeriprodukter med ursprung i Republiken Serbien.  Förordning nr 2015/781; publicerad i EUT L 124, 20.5.2015, s. 6-8. Förordningen träder i kraft den 9 juni 2015 och tillämpas retroaktivt fr.o.m. den 1 februari 2010.

Unionstullkvoter öppnas för de produkter med ursprung i Serbien som anges i bilagan nedan.

De produkter med ursprung i Republiken Serbien som deklareras för övergång till fri omsättning under perioden 1 februari 2010–31 december 2011 ska, inom ramen för respektive tullkvot i del A i bilagan, undantas från tullar som är tillämpliga på import till Europeiska unionen.

De produkter med ursprung i Republiken Serbien som deklareras för övergång till fri omsättning från och med den 1 januari 2012 ska, inom ramen för respektive tullkvot i del B i bilagan, undantas från tullar som är tillämpliga på import till Europeiska unionen.  

Ökningen av tullkvoten för karp och tillämpningen av den nya tullkvoten för produkter enligt HS-nummer 1604 träder i kraft den 1 augusti 2014.  

Tullkvoterna förvaltas enligt den ordning som tulldeklarationerna tas emot.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD