Hoppa till innehåll

Tullkvoter för vissa jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Israel

22.12.2009 13.35
Pressmeddelande

198/2009, PNy

Kommissionen har utfärdat en förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 747/2001 när det gäller gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Israel. Förordning nr 1154/2009; publicerad i EUT L 313/28.11.2009. Förordningen trädde i kraft den 1 december 2009 och tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2010.

Bilaga VII till förordning (EG) nr 747/2001 ersätts med texten i bilagan nedan.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 020 492 4171

Bilaga: EUT L 313, 28.11.2009, s. 53-56, tabell

TMD