Hoppa till innehåll

Tullkvoter för fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Island

2.8.2016 15.54
Pressmeddelande

64/2016, PNy

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 499/96 beträffande unionstullkvoter för viss fisk och vissa fiskeriprodukter med ursprung i Island. Förordning nr 2016/1219; publicerad i EUT L 201/27.7.2016, s. 5 - 10. Förordningen tillämpas från och med 1.8.2016.

Genom förordningen förnyas tre tullfria tullkvoter och öppnas en ny tullfri tullkvot.

Artikel 1.2 i förordning (EG) nr 499/96 ska utgå, eftersom systemet med referenspriser för fiskeriprodukter har avslutats. Artikel 3 ska utgå.

Protokoll 3 (om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete) till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island, ändrat genom Beslut nr 1/2016 av gemensamma kommittén EU–Island ska gälla.

De tullkvoter som avses i förordningen ska förvaltas i enlighet med artiklarna 49–54 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

Bilagan ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD