Hoppa till innehåll

Tullkvoter för vissa jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Egypten

5.7.2010 15.13
Pressmeddelande

118//2010, Åbo tull, Rättelser / Pirjo Nyberg

Kommissionen har utfärdat en förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 747/2001 vad gäller unionstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Egypten och om upphävande av förordningarna (EG) nr 2276/2003, (EG) nr 955/2005, (EG) nr 1002/2007 och (EG) nr 1455/2007.Förordning (EU) nr 449/2010; publicerad i EUT L 127, 26.5.2010, s. 3–7, tabell. Förordningen trädde i kraft den 26 maj 2010 och tillämpas fr.o.m. den 1 juni 2010 med undantag av artikel 3 gällande importlicenser som tillämpas fr.o.m. den dag då förordningen trädde i kraft.
De nya tullkvoterna och ändringarna av gällande tullkvoter genomförs genom förordningen. Alla tullkvoter för jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Egypten samlas i en och samma rättsakt.

Bilaga IV till förordning (EG) nr 747/2001 ersätts med texten i bilagan till denna förordning. Förordningarna (EG) nr 2276/2003, (EG) nr 955/2005, (EG) nr 1002/2007 och (EG) nr 1455/2007 ska upphöra att gälla.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD