Hoppa till innehåll

Tullkvoter - undantag från ursprungsreglerna för vissa produkter av tonfisk med ursprung i Mauritius, Seychellerna och Madagaskar

20.9.2010 11.57
Pressmeddelande

150/2010, RAS/LL

Tillämpningstiden för undantagsbesluten har förlängts för år 2010 med samma kvotmängder.

Enligt undantaget behöver de ingredienser som används vid tillverkning av produkterna inte ha ursprung i dessa länder för att produkterna ska anses ha ursprung i länderna.

För produkter med ursprung i Mauritius, Seychellerna och Madagaskar beviljas tullförmåner med stöd av en s.k. marknadstillträdesförordning (1528/2007, EUT L 348, 31.12.2007). Från tillämpningen av ursprungsreglerna enligt förordningen kan tillfälliga undantag ändå beviljas med stöd av art. 36 i förordningens bilaga II. Förutsättningen är att undantaget inte medför allvarlig skada för gemenskapens etablerade näringar.

Kommissionen beviljade genom sina beslut (2008/603/EG, EUT L 194, 23.7.2008, 2008/691/EG, EUT L 225, 23.8.2008 och 2008/751/EG, EUT L 255, 23.9.2008) ett undantag för år 2008 från tillämpningen av ursprungsreglerna för vissa produkter av tonfisk tillverkade i Mauritius, Seychellerna och Madagaskar. Giltighetstiden för dessa beslut förlängdes sedermera genom kommissionens beslut 2009/471/EG, EUT L 155, 18.6.2009.

Giltighetstiden för besluten har nu förlängts ytterligare genom kommissionens beslut 2010/560/EG, EUT L 245, 17.9.2010. Besluten tillämpas på de produkter och mängder som anges i bilagan nedan och som under perioden 1.1.2010 - 31.12.2010 importeras till gemenskapen från länderna i fråga.

De ursprungsintyg som utfärdats enligt besluten ska ha en hänvisning till besluten. Med andra ord ska fält 7 i varucertifikat EUR.1 vara försett med:

"Derogation -Decision C(2008) 3568" (Mauritius,delgivningsnummer)
"Derogation - Decision 2008/691/EC" (Seychellerna)
"Derogation - Decision 2008/751/EC” (Madagaskar)

Besluten tillämpas under perioden 1.1.2010 – 31.12. 2010.

Avtalet om ekonomiskt partnerskap (ESA-EU) kommer att ha en bestämmelse med stöd av vilken undantag från tillämpningen av ursprungsreglerna kan beviljas utan särskilda åtgärder för en årlig kvoterad mängd konserverad tonfisk och filéer (”loins”) av tonfisk

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

Bilaga: EUT L 245, 17.9.2010, s. 37–38, bilagor I–III

TMD