Hoppa till innehåll

Tullkvoter - undantag från ursprungsreglerna för fiskeriprodukter med ursprung i Kap Verde

11.10.2010 13.17
Pressmeddelande

159/2010, RAS/LL

Kommissionen har genom sin ändringsförordning (894/2010, EUT L 266, 9.10.2010, s. 41) utökat kvotkvantiteterna för år 2010 för vissa produkter av makrill och fregatt- eller auxidmakrill (två skilda produktkategorier/kvoter). De nya kvotkvantiteterna anges i bilagan nedan. Förordningen träder i kraft den 12 oktober 2010 och tillämpas från den 1 januari 2010.

Undantaget tillämpas på de produkter och kvantiteter som anges i bilagan nedan och som senast den 31 december 2010 importeras från Kap Verde till gemenskapen.

Undantaget gäller bara till den 31 december 2010 eftersom Kap Verde därefter inte längre omfattas av ordningen för de minst utvecklade länderna (EBA, ”allt utom vapen”).

Bakgrund

Produkter med ursprung i Kap Verde har sedan den 1 januari 2008 beviljats tullförmåner endast med stöd av GSP-systemet. I artikel 76 i tillämpningskodexen bestäms om möjligheten att bevilja undantag från tillämpningen av GSP-ursprungsreglerna. Undantag kan i GSP-systemet bara beviljas de minst utvecklade förmånsländerna på dessa länders ansökan.

Kommissionen har genom sin ursprungliga förordning av den 14 augusti 2008 (815/2008, EUT L 220, 15.8.2008) beviljat ett undantag från tillämpningen av ursprungsreglerna för vissa fiskeriprodukter som hör till varukod 1604 och tillverkats i Kap Verde (tre skilda produktkategorier/kvoter). Undantaget har beviljats inom årliga kvoter (TMD 132/010/08). Enligt undantaget kan produkterna i fråga tillverkas av fisk som inte har ursprungsstatus. Beslutet har tillämpats sedan den 1 september 2008.

Ursprungsintygen (Form A) som utfärdats enligt förordningen ska ha en hänvisning till förordningen. Med andra ord ska fält 4 i ursprungsintyget vara försett med:

"Derogation – Regulation (EC) No 815/2008"

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD