Hoppa till innehåll

Tullkvoter - undantag från ursprungsreglerna för vissa produkter med ursprung i Kap Verde

9.6.2017 15.31
Pressmeddelande

LL

1. Rättsakt: KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/967 av den 8 juni 2017 om beviljande för Kap Verde av ett tillfälligt undantag från de regler om förmånsberättigande ursprung som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, med avseende på beredda eller konserverade filéer av tonfisk. Förordningen finns publicerad i EUT nr 146, 9.6.2017, s. 10–12.

Förordningen träder i kraft den 10 juni 2017.

Till skillnad från ursprungsreglerna i EU:s GSP-system anses beredd eller konserverad tonfisk enligt KN-nummer 1604 14 som framställts i Kap Verde av fisk som inte har ursprungsstatus ha ursprung i Kap Verde med de begränsningar som föreskrivs i förordningen.

Undantaget tillämpas på produkter som exporterats från Kap Verde och överlåtits till fri omsättning i unionen under perioden från och med den 10 juni 2017 till och med

a) den 10 juni 2018 eller
b) om avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Västafrika träder i kraft senast den 10 juni 2018, dagen omedelbart före dagen för ikraftträdandet av avtalet om ekonomiskt partnerskap.

Undantaget tillämpas inom ramen för de årliga kvantiteter som anges i bilagan till förordningen.

Importkvantiteterna förvaltas enligt bestämmelserna om förvaltning av tullkvoter.

För tillämpning av undantaget ska de ursprungscertifikat formulär A som utfärdas av de behöriga myndigheterna i Kap Verde innehålla följande uppgift i fält nr 4:

 ‘Derogation — Implementing Regulation (EU) 2017/967’

2. Rättsakt: KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/968 av den 8 juni 2017 om beviljande för Kap Verde av ett tillfälligt undantag från de regler om förmånsberättigande ursprung som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, med avseende på beredda eller konserverade makrillfiléer och beredda eller konserverade fregattmakrill- eller auxidmakrillfiléer. Förordningen finns publicerad i EUT nr 146, 9.6.2017, s. 13–16

Förordningen träder i kraft den 10 juni 2017 och tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2017.

Till skillnad från ursprungsreglerna i EU:s GSP-system anses beredda eller konserverade makrillfiléer enligt KN-nummer 1604 15 11 och beredda eller konserverade fregattmakrill- eller auxidmakrillfiléer enligt KN-nummer 1604 19 97 som framställts i Kap Verde av fisk som inte har ursprungsstatus ha ursprung i Kap Verde med de begränsningar som föreskrivs i förordningen.

Undantaget tillämpas på produkter som exporterats från Kap Verde och överlåtits till fri omsättning i unionen under perioden från och med den 1 januari 2017 till och med

a) den 31 december 2018 eller
b) om avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Västafrika träder i kraft senast den 31 december 2018, dagen omedelbart före dagen för ikraftträdandet av avtalet om ekonomiskt partnerskap.

Undantaget tillämpas inom ramen för de årliga kvantiteter som anges i bilagan.

Importkvantiteterna förvaltas enligt bestämmelserna om förvaltning av tullkvoter.

För tillämpning av undantaget ska de ursprungscertifikat formulär A som utfärdas av de behöriga myndigheterna i Kap Verde innehålla följande uppgift i fält nr 4:

 ‘Derogation — Implementing Regulation (EU) 2017/968’

TMD